Aardwarmte Rijnland

Warmte van hier.

Lokale warmte uit eigen regio

Duurzaam en klaar voor de toekomst

Voor een eerlijke en stabiele prijs

Onafhankelijk van aardgas

Makkelijk en comfortabel

Een warm Rijnland

In Nederland gaan we met z’n allen zoveel mogelijk over op duurzame energie. In de Duin- & Bollenstreek hebben we met aardwarmte een duurzaam alternatief. Want met aardwarmte kunnen we huizen, bedrijven en andere organisaties duurzaam verwarmen. Aardwarmte vervangt je cv-ketel en het gebruik van aardgas. Hiermee zijn we klaar voor de toekomst. En we geven de wereld samen mooier door.

Een kans voor de regio

Dit is een kans voor de regio. Voor ondernemers en bewoners van nieuwe en bestaande wijken in Noordwijk. Om aan te sluiten op een betaalbare warmtebron. Die onafhankelijk is van gas uit het buitenland. Om aan heel Nederland te laten zien dat we voorop lopen. Er is voldoende aardwarmte om de Duin- & Bollenstreek van duurzame warmte te voorzien.

Lokale warmte

Aardwarmte is lokale warmte uit de bodem. Al jaren wordt er naar de mogelijkheden voor aardwarmte gekeken. Uit onderzoek blijkt: Op 2 kilometer diepte zit warm water dat gebruikt kan worden om gebouwen te verwarmen! De bodem in de Duin- & Bollenstreek is geschikt voor een aardwarmtebron. Met deze aardwarmtebron kunnen gebouwen van lokale en duurzame warmte worden voorzien.

Klaar voor de toekomst

Aardwarmte is een unieke kans voor de hele regio. Zowel bedrijven als bewoners van nieuwe en bestaande wijken kunnen zich aansluiten op deze warmtebron. De warmtebron biedt een kans aan de regio om zich klaar te maken voor de toekomst en zorgt ervoor dat we onze huizen en bedrijven duurzaam verwarmen voor een eerlijke en stabiele prijs.

Aansluiten op het warmtenet zorgt voor kant-en-klare warmte, zonder omkijken naar een cv-ketel én zonder ingewikkelde verbouwing. Een afleverset in je meterkast regelt het warm water uit de kraan en zorgt ervoor dat je huis of bedrijf comfortabel wordt verwarmd.

Warmte van hier

De eerste stappen zijn al gezet. De gemeenten bekijken in welke wijken we huizen kunnen verwarmen met aardwarmte. Bewoners, woningcorporaties en bedrijven krijgen de kans om zich aan te sluiten. En als alles volgens planning gaat, verwarmen we vanaf de winter 2027-2028 de eerste gebouwen met aardwarmte uit Noordwijk.

Nieuws over aardwarmte Rijnland