Aardwarmte Rijnland

Warmte van hier.

Lokale warmte uit eigen regio

Duurzaam en klaar voor de toekomst

Voor een eerlijke en stabiele prijs

Onafhankelijk van aardgas

Makkelijk en comfortabel

Aardwarmte als kans voor de regio

In Nederland gaan we met z’n allen zoveel mogelijk over op duurzame energie. In de Duin- & Bollenstreek hebben we met aardwarmte een duurzaam alternatief. Dit is een kans voor de regio. Want met aardwarmte kunnen we huizen, bedrijven en andere organisaties duurzaam verwarmen. Hiermee zijn we klaar voor de toekomst. En we laten aan heel Nederland zien dat we voorop lopen.

Het laatste nieuws

Over Aardwarmte Rijnland

Samen met gemeenten, bedrijven en bewoners wil Aardwarmte Rijnland de Duin- & Bollenstreek klaar maken voor de toekomst met lokale en duurzame warmte. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet. De verschillende gemeenten bekijken in welke wijken we huizen kunnen verwarmen met aardwarmte. Bewoners, woningcorporaties en bedrijven krijgen de kans om zich aan te sluiten. En als alles volgens planning gaat, verwarmen we vanaf de winter 2027-2028 de eerste gebouwen met aardwarmte uit Noordwijk.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte is lokale warmte uit de bodem. Op 2 kilometer diepte zit warm water dat gebruikt kan worden om gebouwen te verwarmen! De bodem in de Duin- & Bollenstreek is geschikt voor een aardwarmtebron. Aardwarmte is daarom een unieke kans voor de regio.

Zowel bedrijven als bewoners van nieuwe en bestaande wijken kunnen zich aansluiten op deze warmtebron. De warmtebron is een kans voor de regio om zich klaar te maken voor de toekomst en zorgt ervoor dat we onze huizen en bedrijven duurzaam verwarmen voor een eerlijke en stabiele prijs.

Blijf op de hoogte