Privacyverklaring

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie over aardwarmte en het Aardwarmte Rijnland project. Je kunt geen rechten aan de informatie op deze website verlenen. Kom je iets tegen dat niet klopt of is verouderd? Neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy en je persoonlijke gegevens. In dit privacy beleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens opslaan, beveiligen en verwerken. Dit privacy beleid is van toepassing op: www.aardwarmterijnland.nl

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid is van kracht vanaf 7 juni  2023.

De AVG geeft je de volgende rechten:

  • Het recht op inzage: je hebt het recht om te zien welke gegevens worden verzameld.
  • Het recht op correctie: u kunt vragen om gegevens die niet kloppen, te laten aanpassen.
  • Het recht op verwijdering: u heeft het recht gegevens die niet (meer) van belang zijn, te laten wissen.
  • Het recht op beperking: u kunt vragen om minder gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld als er meer gegevens worden gevraagd dan nodig is.
  • Het recht op overdraagbaarheid: u kunt vragen om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie.
  • Het recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens.
  • Het recht op informatie: u heeft recht op duidelijke informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens doet en waarom.

De website www.aardwarmterijland.nl maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Je gegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruikt van cookies en internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van MailChimp.

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van het privacy beleid is te allen tijde te vinden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze websites, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.