Samen voor duurzame energie

Een samenwerking tussen

De initiatiefnemers

Aardwarmte Rijnland is een samenwerking tussen D4, Shell en Firan. Samen met gemeenten, bedrijven en bewoners willen we de Duin- & Bollenstreek klaar maken voor de toekomst met lokale en duurzame warmte.

Logo D4

Wij geloven dat Nederland barst van goede duurzame ideeën en kansen. Om deze daadwerkelijk te verzilveren en duurzame energie te produceren, leveren wij compleet ontwikkelde energieprojecten. Projecten waarin we geloven en waarin we durven te investeren. Voor Aardwarmte Rijnland zorgt D4 voor de samenwerking van de verschillende betrokken partijen, focus op value drivers, beheersing van risico’s en het creëren van draagvlak.

Logo Shell

Shell speelt een actieve rol in de Nederlandse energietransitie. Shell ziet in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Wij hebben kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten, zoals deze in Rijnland, willen we een bijdrage leveren aan de Nederlandse warmtetransitie.

Logo Firan

Als specialist in infra voor nieuwe energie maakt Firan de duurzame energie van de toekomst toegankelijk voor iedereen. Firan ontwikkelt, realiseert en beheert de lokale infrastructuren voor warmte, koude, waterstof, duurzame gassen, en zon- en windenergie. Samen met gemeenten, woningcorporaties, energieproducenten, projectontwikkelaars, en andere partners werken we aan slimme en lokale energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten. Zo zorgen we er ook voor dat de aardwarmte in Rijnland terechtkomt bij huizen en gebouwen. Firan verzorgt voor Aardwarmte Rijnland de realisatie van de warmtenetten.

Het team

Michiel Ottevanger

Duurzaam Projectontwikkelaar (D4)

Alessa Zoetbrood

Duurzaam Projectontwikkelaar (D4)

Theo Voskuilen

Duurzaam Projectontwikkelaar Warmtenetten (Firan)

Niels van der werff

Duurzaam Projectontwikkelaar Aardwarmte (Shell)

Willem Rogge

Commercieel Adviseur Aardwarmte (Shell)