De Duin- en Bollenstreek ziet aardewarmte als kans

Bestuurders, tuinders, horeca, woningbouw en andere geïnteresseerden bespreken de kansen en vervolgstappen van duurzame en lokale aardwarmte in Grand Hotel Huis ter Duin.
In Nederland gaan we van het aardgas af en zo veel mogelijk over op duurzame energie. In de Duin- en Bollenstreek is aardwarmte een duurzaam alternatief om huizen, gebouwen en kassen te verwarmen. Voor de productie van aardwarmte in Noordwijk is een SDE++ subsidie afgegeven. Daarmee is een volgende stap gezet om aardwarmte te kunnen leveren vanaf de winter 2026-2027. Dinsdag 16 mei 2023 kwamen gemeentebestuurders, toekomstige afnemers van aardwarmte, de initiatiefnemers van Aardwarmte Rijnland (Shell, D4 en Firan), en de Greenport Duin- en Bollenstreek samen in Huis ter Duin in Noordwijk. Ze bespraken de kansen van een warmtenet en de mogelijkheden van aardwarmte als duurzame, lokale bron voor verwarming van woonhuizen en bedrijfsgebouwen in de regio.

Een lokale warmtebron uit de bodem
Noordwijk ziet kans in een lokale bron van warmte. Op zo’n twee kilometer diepte zit warm water in de bodem. Het warme water zal door de aardwarmtebron naar boven gepompt en verwarmt water in het warmtenet. Daarna gaat het water afgekoeld terug de bodem in. Hier warmt het opnieuw op. Een onuitputtelijke bron van warmte dus. Bedrijven en bewoners uit nieuwe en bestaande wijken kunnen aansluiten op aardwarmte. “Tuinders zien aardwarmte als kans om niet meer afhankelijk te zijn van duur aardgas. Kassen zijn hiermee klaar voor de toekomst. En aardwarmte is altijd beschikbaar.” aldus Maarten Prins van Greenport Duin- en Bollenstreek. Dit jaar nog zullen de eerste bedrijven en tuinders zich definitief aansluiten bij een kopgroep van toekomstige afnemers.

Een stap dichterbij realisatie
In de afgelopen twee jaar heeft Aardwarmte Rijnland stappen gezet om aardwarmte voor de Duin- en Bollenstreek mogelijk te maken. De toekenning van de SDE++ subsidie aan het project door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft het startschot voor de volgende fase naar realisatie. Met de subsidie wordt aardwarmte voor een eerlijke en stabiele prijs voor de hele regio haalbaar. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek besluiten in welke wijken aardwarmte als eerste beschikbaar komt en daarvoor een warmtebedrijf oprichten dat verantwoordelijk is voor het aanleggen van een warmtenet. Dit zijn belangrijke stappen om in 2025 te starten met de aanleg van de warmtebron en het warmtenet. Vanaf de winter 2026-2027 kunnen bewoners en bedrijven uit de regio overstappen op aardwarmte uit Noordwijk.

Voor grote en kleine warmtegebruikers
Aardwarmte is een kans voor iedereen die zijn of haar huis, gebouw, kas of bedrijf duurzaam wil verwarmen. Door de samenwerking met grote warmte afnemers in de regio komt aardwarmte ook in de naastgelegen woonwijken en voor kleinere bedrijven beschikbaar. Zo kan stap voor stap een warmtenet in de regio worden aangelegd.

Door samenwerking
Provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, gemeenten, bedrijven, bewoners en woningbouw in de regio werken nauw samen om het warmtenet te ontwerpen en aan te leggen. De gemeenten hebben hierin een regierol. Tijdens de bijeenkomst in Huis ter Duin gaven bestuurders van de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest en Leiden samen met o.a. Greenport Duin- en Bollentreek, bedrijven, vertegenwoordigers van VvE’s en woonstichting Stek het startschot voor de volgende fase om aardwarmte in de regio mogelijk te maken. Daarmee maakt de regio zich klaar voor de toekomst. Met warmte van hier.