Een duurzame visie voor Oegstgeest: in gesprek met wethouder Van Tongeren

Tim van Tongeren (wethouder Sociaal beleid, Energietransitie en Duurzaamheid) vertelt over de kansen van aardwarmte voor Oegstgeest 

Nederland zet zich actief in voor verduurzaming, waarbij het streven is om aardgas vrij te zijn in 2050. Ook in Oegstgeest werken ze aan een duurzame toekomst, zonder aardgas. In dit interview spreken we wethouder Van Tongeren over zijn persoonlijke ambitie om Oegstgeest te verduurzamen door middel van aardwarmte. 

“Als wethouder zet ik me iedere dag weer in om een leefbaardere wereld voor mijn kinderen, kleinkinderen en medeburgers achter te laten,” begint Van Tongeren. “Wat dat betreft leven we in een boeiende periode met niet alleen bedreigingen, maar ook met tal van kansen om dat te realiseren.” 

Een kans voor Oegstgeest 

Voor Oegstgeest is een van die kansen het gebruik van aardwarmte als een schoon en duurzaam alternatief voor aardgas. “Oegstgeest ziet aardwarmte als één van de belangrijke bronnen die we nodig hebben om over te kunnen stappen op aardgasvrije alternatieven.” Hij legt uit dat de gemeente zich richt op het zoeken van een optimale locatie voor aardwarmte, waarbij gekeken wordt naar de warmtebehoefte van de verschillende wijken.   

Om voor te bereiden op de komst van aardwarmte, is de gemeente Oegstgeest druk bezig met het opstellen van warmteplannen, inclusief een collectieve oplossing. “We hebben veel met bewoners gesproken over de warmtetransitie” zegt Van Tongeren. “Daarnaast blijven we in gesprek met de grootste woningcorporatie in Oegstgeest, die graag met ons mee wil werken aan een collectief warmtealternatief.” 

Van Tongeren gelooft sterk in de voordelen van aardwarmte als onderdeel van een regionaal energiesysteem. Dit systeem zou gunstiger zijn dan afzonderlijke gemeentelijke oplossingen voor het vinden van duurzame alternatieve energie- en warmtebronnen. Dit maakt de weg vrij voor samenwerking met betrekking tot de warmtebehoefte van alle gemeenten in de regio.  

Biedt meer tijd voor het verduurzamen 

Van Tongeren ziet aardwarmte ook als een kans om de bewoners en bedrijven van Oegstgeest te ontzorgen. “Ze hoeven dan namelijk niet in de komende jaren hun huizen en panden verregaand te isoleren maar kunnen daar iets meer tijd voor nemen.” Daarnaast ziet hij als voordeel dat, door aardwarmte in te zetten, inwoners minder van het elektriciteitsnet hoeven te vragen en Oegstgeest de capaciteit over houdt voor andere ontwikkelingen zoals elektrisch rijden.  

Het sluit ook naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Oegstgeest. “Aardwarmte is een regionale en duurzame bron,” legt Van Tongeren uit. Mochten we voor aardwarmte gaan, als alternatief voor aardgas, dan betekent dat dat Oegstgeest een stap verder zet richting energieneutraliteit in 2050.” 

Samen werken aan oplossingen 

Samenwerking met andere gemeenten in de regio, maar ook met Rijnland Aardwarmte, is volgens van Tongeren van cruciaal belang om een warmtenet met aardwarmte te realiseren. Oegstgeest werkt actief samen aan een Regionale Energie Strategie (ORES), waarbij aardwarmte als een van de belangrijkste bronnen wordt beschouwd. Deze samenwerking met andere gemeenten is gericht op het vinden van oplossingen op regionaal niveau. 

Tot slot, als we vragen of hij zelf aardwarmte zou gebruiken, antwoordt van Tongeren enthousiast. “Ja, omdat het een van de schoonste energiebronnen van dit moment is”. Voor de wethouder van Oegstgeest is aardwarmte daarmee niet alleen een bron van warmte, maar óók een bron van ontwikkeling voor een duurzame en welvarende toekomst voor de gemeenschap.