Firan ontwikkelt warmtenetten met aardwarmte: voor huizen, kantoren en bedrijven

De publieke warmtenetten van Firan zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen. Voor de laagste maatschappelijke kosten en met een transparante prijs. Firan legde in 2023 al verschillende warmtenetten aan en breidde andere warmtenetten uit. Hieronder zie je een greep uit de projecten van Firan. Firan is ook betrokken bij het Aardwarmte Rijnland project. 

Aardwarmte, het kan in Rijnland

In de regio rondom Noordwijk werkt Aardwarmte Rijnland aan een nieuw alternatief voor aardgas-cv-ketels: met warmte uit de ondergrond van Noordwijk. Aardwarmte Rijnland gaat hiervoor gebruik maken van beschikbare subsidies vanuit de overheid voor het versnellen van alternatieve energiebronnen. Het is de bedoeling om in 2026 de regio met duurzame warmte te verwarmen. 

Volgens van Tongeren is samenwerking met andere gemeenten in de regio, maar ook met Aardwarmte Rijnland, van cruciaal belang om een warmtenet met aardwarmte te realiseren. 

Wist je dat..?

..in de bodem water is opgeslagen in zand of gesteentelagen? Hoe dieper je gaat, hoe warmer het water wordt. De energie die in dit warme water zit, noemen we aardwarmte of geothermie. Per kilometer stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Dus op 2-3 km diepte is het water rond de 70-90 ˚C.

..een warmtenet een leidingstelsel is waarin warmte van de bron naar de afnemer wordt getransporteerd? Huishoudens, bedrijven en instellingen kunnen zo op een duurzame manier profiteren van verwarming en warm water op elk gewenst moment. Een warmtenet is infrastructuur vergelijkbaar met die voor andere ondergrondse nutsvoorzieningen, zoals elektra, gas, water en riolering.

..aardwarmte wordt beschouwd als één van de duurzaamste vormen van warmteproductie? Aardwarmte is op meerdere manieren een duurzame energiebron. Ten eerste is de warmtevoorraad die in de aardkorst zit nagenoeg onuitputtelijk. Doordat het water steeds opnieuw wordt opgewarmd in de diepste lagen van de aarde, is het water herbruikbaar. Wel zal de temperatuur van de hete grondlagen door de productie van aardwarmte over een termijn van enkele tientallen jaren lokaal afnemen. Deze daling zal zich herstellen als de aardwarmteproductie stopt. Ten tweede komt bij de productie van aardwarmte nauwelijks CO2 vrij.

Meer weten?

Wil je meer weten over Aardwarmte Rijnland? Bekijk de website voor meer informatie, volg ons op LinkedIn of neem direct contact op!