Excursie gemeenteraad

Op vrijdag 16 februari organiseerde Aardwarmte Rijnland een excursie voor gemeenteraadsleden van Lisse en Teylingen. De bestemming: Ammerlaan The Green Innovator, een kwekerij in tuinplanten die haar kassen verwarmt met eigen aardwarmte.

Gemeenteraad excursie naar aardwarmtebron 16 feb 2024

Grand Design

De afgelopen maanden heeft Aardwarmte Rijnland het Grand Design opgesteld gezamenlijk met gemeenten, woningcorporaties, RES Holland Rijnland, Warmte Leidse Regio en de Provincie Zuid-Holland. Het doel van het Grand Design is het opstellen van een gezamenlijk voorkeursontwikkelscenario voor de ontwikkeling van een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en haalbaar regionaal warmtesysteem voor de gebouwde omgeving.

''Een belangrijke en duurzame bron die goed past bij de regio''

Samen met de gemeenten en woningcorporaties uit de Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio, RES Holland Rijnland en Provincie Zuid-Holland presenteerden we donderdag 23 mei de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het regionale warmtenet. Met partijen uit de regio hebben we daarom de ambitie uitgesproken om lokale en betrouwbare warmte voor een eerlijke prijs mogelijk te gaan maken. Met aardwarmte van eigen bodem.  

Berend Potjer, gedeputeerde Zuid-Holland, nam de ambitieverklaring in ontvangst van wethouders Theo Alkemade, Heleen Hooij, Karin Hoekstra, Riet Austie, Tim van Tongeren en Jacco Knape. ”Aardwarmte is een belangrijke en duurzame bron die heel goed past bij deze regio”, aldus Berend Potjer.

We kijken terug op een dynamische middag waar we ons samen hebben uitgesproken voor aardwarmte in de regio. Meer hierover lees je op de website van Aardwarmte Rijnland.

Wist je dat..?

..er al 450.000 woningen en gebouwen in Nederland zijn aangesloten op warmtenetten? De Nederlandse overheid heeft ambitieuze plannen om dit aantal verder uit te breiden: tegen 2030 moeten 500.000 woningen en gebouwen zijn aangesloten, en tegen 2050 zelfs 2,6 miljoen. Deze uitbreiding speelt een cruciale rol in de energietransitie, omdat warmtenetten bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen.

..geothermie wordt beschouwd als een van de meest duurzame vormen van warmteproductie? Aardwarmte is op meerdere manieren een duurzame bron van energie. Ten eerste is de voorraad die in de aardkorst zit nagenoeg onuitputtelijk. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar (want het wordt steeds opnieuw opgewarmd). Ten tweede komt bij de productie van aardwarmte nauwelijks CO2 vrij.

..aardwarmte uit het binnenste van de aarde komt? Diep onder het aardoppervlak bevindt zich een hete en vloeibare massa, de aardkern genoemd. Door de warmte in deze kern stijgt er constant warmte op naar de bovenste lagen van de aarde. Deze warmte kan worden opgevangen en gebruikt als geothermische energie. Het is een continue bron van warmte die beschikbaar is zolang de aarde bestaat.

Wil je meer weten over Aardwarmte Rijnland? Bekijk de website voor meer informatie, volg ons op LinkedIn of neem direct contact op!